ELTECH  združenie

 

kancelária:  Rovná 4242/5,  058 01   Poprad,  tel./fax/zázn.: 052/7733082

e-mail: eltech@eltechpp.sk,   web: www.eltechpp.sk

 

Ing. Pavol Perháč                                     Ing. Jozef Karniš CSc.

e-mail: perhac@eltechpp.sk                                    e-mail: karnis@eltechpp.sk

 

 

Zabezpečujeme  predaj, inštalácie, montáž a servis :

 

- výpočtová a kancelárska technika

- elektrické a elektronické zariadenia

- počítačové siete

- telekomunikačné zariadenia

- poradenské služby

                                                                                              !!! vzdialená pomoc !!!